הרשמת סגלית אופק מבימ"ש לעניני משפחה רמת גן – בין טמטום לרשלנות פושעת

הרשמת סגלית אופק מבימ"ש לעניני משפחה רמת גן – בין טמטום לרשלנות פושעת

סגלית אופק מונתה לאחרונה כרשמת (מחליפה את תמר סנונית פורר) כשתפקידה לבחון מתן פטור מתשלום אגרה בבית משפט לעניני משפחה רמת גן.

התנהלותה הרשלנית של הרשמת הביאה אותה להכשל באי מתן פטור לאמא גרושה מגבעתיים, כשהאמא עומדת בכל הקריטריונים לקבלת פטור מאגרה. הלהיטות של הרשמת "לפוצץ" את בקשותיה של האמא מלמדת על קיומו של מארב בינה לבין השופט נפתלי שילה שהתגבש לאחר שהאחרון הגיש תלונה כוזבת נגד האמא.

האמא מיוצגת על ידי עו"ד מהסיוע המשפטי, הגישה בקשה לפסול את השופט נפתלי שילה ובאמצעות עו"ד מהסיוע המשפטי הגישה בקשה לפטור מאגרה. בבקשת פטור מאגרה נרשם כי האמא עומדת בכל הקריטריונים לקבלת סיוע משפטי. אין לה חסכונות וחשבון הבנק שלה מעוקל. הפרטים אומתו על ידי האגף לסיוע משפטי שבוחנים כדבעי את עמידתו וסיכויי הצלחתו של הפונה בקריטריונים לקבלת סיוע משפטי והאמא קיבלה פטור מבימ"ש עליון לפני חודשיים לאחר שהפרטים אומתו.

הרשמת החדשה סגלית אופק – שהיתה אמורה לבחון את המסמכים שהוגשו בפניה, מבלי לבדוק, מבלי לבחון ומבלי לנמק קבעה: "רק החלטה מיום 20.9.12 אשר נימוקיה טובים גם לבקשה זו. הבקשה, אפוא, נדחית". האמא לא הגישה אף בקשה ביום 20.9.12 כך שרשלנותה של השופטת מעידה על דמיון פורה של הרשמת החדשה. לו היתה הרשמת נוקטת אמצעים סבירים, דפדוף בבקשות האמא, כדי ליתן ביסוס לדמיונה זה, היתה נמנעת מלהוציא החלטה לא נכונה בנסיבות הענין.

התנהלותה הרשלנית הפושעת של הרשמת סגלית אופק, מביעה זלזול בהורים בעלי דין, והיא מתגלה כרשמת נטולת מקצועיות המוציאה החלטות שאין להן בסיס בדין, כאשר אי מתן פטור מאגרה, משדר רצון לסבך ולגרום לצד שמנגד יתרון על פני האמא.

לא ניתן בהבל פה לדחות בקשות, אגב, מבלי לנמק, רק משום חברותה ההדוקה של הרשמת עם השופט נפתלי שילה.

תלונה על הרשמת הוגשה לנציבות תלונות הציבור על שופטים.

קישורים:

מודעות פרסומת

מחשבה אחת על “הרשמת סגלית אופק מבימ"ש לעניני משפחה רמת גן – בין טמטום לרשלנות פושעת

 1. בבית המשפט העליון
  בירושלים

  המערערת : XXXXXXXXXXXXX
  ע"י ב"כ עו"ד אריה סוכובולסקי ו/או י. ביינרט
  ממשרד עוה"ד א. סוכובולסקי ושות'
  מרח' יבנה 15 תל-אביב, 65791
  טל: 03-5663222; פקס: 03-5604914
  as@suchovolsky.co.il

  – נ ג ד –

  המשיב : XXXXXXXXXXXXXXX
  ע"י ב"כ עו"ד צחי בריילובסקי
  מרח' נירים 3, תל-אביב
  טל: 03-6251500, פקס: 03-6251515

  ערעור פסלות שופט

  1. ביהמ"ש מתרץ איומים קשים על חיי המערערת ומצדיק תכנון ניסיון רצח
  ביהמ"ש נגוע באינטרס אישי כשתירץ איומים על חיי המערערת "כחוסר תקשורת בין הצדדים" המערערת קיבלה תצהיר מבחורה שהתגוררה עם המשיב כשנה, המשיב סרסר בה למטרת זנות כשהייתה בת 19. וסיפק לה סמים. בתצהיר חתום של קתרין פייג', מתארת כיצד סיפר לה המשיב על כוונתו לרצוח את המערערת שלא מבצעת את רצונו מצ"ב כנספח 1' לערעור Adam" told me about the trait letter that he send to Ruth, and add that if the court will not give him the children to the states Adam is planning to murder Ruth. I thought it was horribole." זאת לאחר מכתב איומים קשים שקיבלה המערערת מהמשיב בו נכתב מפורשות מצ"ב כנספח 2': "אינני פועל על דעת עצמי אלה מקבל הוראות מאלוהים, אלוהים הורה לי לגרום לך נזק פיזי קשה ונזק נפשי ותאבדי את ילדיך". ביהמ"ש נגוע באינטרס אישי ובמשוא פנים בקביעתו בה , נתן לגיטימציה למשיב לאיים על שלמותה הפיזית של המערערת ועל ילדיה. כבוד השופטת אופק, מכנה את מכתב האיומים לנזק פיזי כ "ברכה".
  2. ביהמ"ש נגוע באינטרס אישי ובמשוא פנים בקביעתו כי יש להטיל מום בפסק הדין של כבוד השופטת שיפרה גליק שדנה בתביעה למתן צו הגנה עקב מכתב האיומים ראה תמ"ש ה"ט , מצ"ב כנספח 3', פסקה כי " התנהגותו נותנת בסיס סביר להניח כי הוא מהווה לה סכנה גופנית ממשית " "השתכנעתי כי המשיב נוהג באלימות כלפי המבקשת". הוסיפה כבוד השופטת גליק במהלך הדיון כי יש לאסור על המשיב להיכנס לישראל וכי יש לתת למשטרה בארה"ב לטפל בו. כבוד השופטת גליק אף הציעה למערערת להרחיב את צו ההגנה לקטינים בבקשה נפרדת. צו ההגנה הזמני שניתן ע"י כבוד השופטת גליק אושר ע"י כבוד השופטת עליסה מילר במעמד הצדדים. ראה מצ"60895-06-16.
  3. התירוצים שנותנת כבוד השופטת אופק לאיומים קשים על חיי המערערת, תירוצים לאלימות הקשה שהמערערת בן זוגה והקטינים, נחשפו אליה ע"י המשיב לא פעם ולא פעמיים מעידה כי החלטותיה של כבוד השופטת נגועות במשוא פנים.
  4. הטלת דופי בשלושה פסק דין אחרונים, פסק הדין של כבוד השופטת גליק תמ"ש ה"ט שאושר ע"י כבוד השופטת עליסה מילר. כמו גם הטלת פגם בתסקיר פקידת הסעד, מעידים כי כבוד השופטת אופק נגועה במשוא פנים כבד.
  5. כבוד ביהמ"ש נגוע במשוא פנים עקב הטענה כי כבוד השופטת שפרה גליק לא עיינה בתיקים. טענה זו שגויה שכן, לבקשה לצו ההגנה צורפו נספחים רבים, כבוד השופטת גליק במהלך הדיון ניכנסה למחשב ועיינה בכובד ראש בכל תיקי המערערת, לא ייתכן כי שופטת אחראית ובעלת ניסיון כה רב לא תסתכל ו/או תעיין בנספחים המצורפים לבקשה.
  6. כבוד השופטת אופק מטילה ספק "בקולות ו/או בהנחיות שהמשיב מקבל מ"אלוהים", ומייחסת לכך דבריי פרשנות שרק איש מקצוע מתחום בריאות הנפש יוכל לתתם. כבוד ביהמ"ש מייחס לאיומים על חייה של המבקשת כ"חוסר תקשורת הורית." ובכך מאפשרת למשיב להסלים את אלימותו עד כדי איום ממשי לרצח של המערערת. (ראה תצהירה של הגברת פייג' לגבי תוכניתו של האב לרצוח את המערערת).
  7. עדויות רבות בתיק לגבי עיסוקו של המשיב בסחר בנשים סירסור נשים סחר בקוקאין והרואין, סימום בחורה בת 19 וניסיון לאונס.
  המערערת חשפה בפני כבוד השופטת סיגלית אופק מספר פעמים את רשימת ההרשעות הארוכה של המשיב, הכוללות 3 כתבי אישום על שידול לזנות שנסגרו כעסקאות טיעון, כתב אישום כנגד המשיב על אלימות קשה כלפי המערערת בעת היותה בהריון עם הקטין, כתב אישום שהסתיים גם הוא בעסקת טיעון ועוד אישומים רבים. מכל אלה בחרה כבוד השופטת אופק להתעלם וטענה כי המערערת משחירה את פניו של האב.
  העדויות הרבות למעורבותו של המערער בעולם התחתון והעולם האפל של סחר בנשים, סרסור קטינות ונשים והעברתן ללאס ווגאס, סחר בקוקאין, הרואין, קסנקס ואדרל, סימום נשים וניסיון ןאונס, אל אלו עולים מצילום מסך של הטלפון האישי של המשיב מר קארפ, ומשלוש עדויות כדלקמן:
  1. עדותה החתומה של הגברת קתרין פייג' בחורה שמר קארפ סירסר בה לזנות.
  2. עדותה של Kati McKeown from Congressman Kevin McCarthy’s office , קתי הינה העוזרת של חבר הקונגרס האמריקאי , קווין מקרטי מנהיג הרפובליקנים בקונגרס. בעלת תוארים בפסיכולוגיה ומדעי המדינה. המשיב שידל את ביתה קתרין בת 19, לזנות סיפק לבתה סמים וסיפק אותה לגברים תמורת כסף. המערערת הגישה בקשה כי קתרין תעיד כעדה בפני בית המשפט בוידאו קונפרנס. בימים אלה מנסה המשיב להפחיד את עוזרת חברת הקונגרס לא להעיד בפני בית המשפט. תשובתה של קתי שין למשיב: "אל תיצור עימי קשר יותר, אני חוסמת את מספר הטלפון שלך. אם תמשיך להטריד אותי אשיג צו הרחקה כנגדך. אני מתפללת למען כל הנשים שחוו טראומה איומה מימך. אלוהים יעזור לרות." מצ"ב כנספח 4'
  3. סילביה בראון, בחורה בת 19 שהמשיב סימם אותה וניסה לאנוס אותה, מצ"ב כנספח 5'
  בית המשפט נקט במשוא פנים כששלח את הקטין בניגוד להמלצות משרד הרווחה ותסקירים לארה"ב וחשף את הקטין לאירועים קשים מעולם הפשע והזנות כפי שיפורט כדלקמן:
  1. סקס לעיני הקטין מצ"ב כנספח 5'
  2. נהיגה פרועה ותאונת דרכים בלאס ווגאס כשהקטין ברכב. מצ"ב תצהירה של קתרין פייג' כנספח 6'.
  3. הזמנת נערות ליווי בישראל כשהקטין נמצא עם האב במלון הדירות מצ"ב כנספח 7' .
  4. האב מתגורר עם בחורה בת 19, אותה סירסר לזנות ומספק לה סמים, הבחורה חתכה את הוורידים כששהתה בדירה עם הקטין, האב קרא לקטין והראה לו את החתיכים בידיה של קתרין מצ"ב כנספח 8'.
  8. החלטתה של כבוד השופטת לשלוח את הקטין רועי לאב אלים שמעורב בצורה כה קשה בעולם הסמים והזנות ולחשוף את הקטין לסחר בסמים זנות מעידה על משוא פנים כבד. זאת בניגוד מוחלט להחלטת וועדה בין ארצית של משרד הרווחה, שכללה בכירים רבים ממשרד הרווחה עו"ס ארצית , עו"ס מחוזית, קצין נוער, שהתכנסה לצורך העניין וקבעה חד משמעית כי יש לקיים את המפגשים עם הקטינים אך ורק' במרכז קשר.
  9. כבוד השופטת אופק שלחה קטין שגדל בישראל עם אמו, בן זוגה ואחותו, במשפחה אוהבת ומעניקה, מבוססת כלכלית, המעניקה לו את התנאים הטובים ביותר שניתן לתת לילד, הקטין לומד בבית ספר למחוננים קמפוס האריסון לאומנויות, ילד מוכשר ומבריק, ושולחת את הקטין, בניגוד להמלצת וועדה בין ארצית של הרווחה מצ"ב כנספח 9', בניגוד לתסקירי משרד הרווחה מצ"ב כנספח 10', בניגוד לחוות דעת של מסוגלות הורית שערך מכון שלם המעיד על התנהגות חריגה של האב מצ"ב כנספח 11', בניגוד לתסקיר של העו"ס לסדרי דין מנהלת תחנת לב תל אביב, שמלווה את המשפחה כשמונה שנים בעת ביקורי האב מצ"ב כנספח 12', בניגוד לשתי חקירות ילדים בהם נקבע כי שוב נפגע הקטין בעת ביקורו של האב , ובניגוד לכל אלה בחרה לשלוח את הקטין להיחשף לאירועים איומים מעולם הפשע והזנות, לא נותר אלה להסיק כי החלטתה של ביהמ"ש נגועה באינטרס אישי ובמשוא פנים.
  10. כבוד בית המשפט נגוע במשוא פנים כשבחר להתעלם משני דוחות של בלשים פרטיים. דוחות אלה, מעידים על עיסוקו האובססיבי של המשיב במכוני ליווי וזנות בעת ביקוריו בישראל וטען כי המערערת משחירה את פניו של המשיב. כמו גם מדוח בלש פרטי המתאר את המשיב הולך עם הקטינה בת השש עירומה כביום היוולדה כשרק סנדלים לגופה ברחוב בן יהודה, בבית הדירות כך גם חוצה את הכביש ונוהג עם הקטינה עירומה כביום היוולדה זאת כשהכל מתועד ומצולם ע"י חוקר פרטי מצ"ב כנספח 13'.
  11. בית המשפט נקט במשוא פנים, בקביעתו כי המדובר בהתנגדות סרק לנסיעת הקטין למרות החלטת השופטת בפסה"ד של כבוד השופטת אסתר ז'יטניצקי רקובר, מצ"ב כנספח 14' לבקשה זו. בתמ"ש 66115-03-15 מיום 02/06/16. בו דחתה כבוד השופטת את נסיעת הקטין בטענה כי "מבקש להוציא את הקטין מהארץ שלא עפ"י הסדרי הראיה שנקבעו בפסק הדין מיום 8.2.15". ובפסיקת הוצאות כנגד המבקשת כאשר המשיב הוא זה שהפר פסקי דין ולא החזיר הקטין בזמן וניתק הקשר עם האם והאחות, והוא זה שמאיים ומטריד את המבקשת. על מה ולמה נפסקו כנגד המבקשת הוצאות כאשר האב יוצא נשכר מהתנהלות אלימה וכוחנית זו. יש בכך הכשר להפרת פסק דין ולאלימות.
  12. כבוד בית המשפט נגוע במשוא פנים בפוסקו על כל בקשה פשוטה ועל כל התנגדות בה מגינה המבקשת על הקטינים ועל זכויותיה שלה לקשר עם הקטינים בעת שהותם עם האב, מטילה כבוד השופטת הוצאות של עשרות אלפי שקלים שבמשך שנה במצטבר הגיעו ל100,000ש"ח. המדובר בהוצאות בלתי סבירות ובלתי מדתיות שכל מטרתן ללחוץ על המערערת על מנת לשבור אותה בכדי שתסכים לקו השופטת של צידוד ותמיכה בכל טענותיו של אב אלים וכוחני.
  כבוד בית המשפט נגוע במשוא פנים כשהמערערת ניסתה להגן על הקטינים מפני אב אלים ובית המשפט פסק למערערת הוצאות על סה"כ העולה על 100,000 ₪ במהלך שנה, בטענה כי המערערת משחירה את פניו של האב זאת למרות כל דוחות ותסקירי הרווחה ודו"ח מסוגלות ההורית המעידים על התנהגות חריגה ואלימה של האב.
  13. פסק הדין מטיל מום ו/או דופי ב-3 פסק דין אחרונים שהתקבלו כמו גם בתסקיר פקידת הסעד. העו"ס לסדרי דין לא מעורה בפרטים?? כבוד השופטת שיפרה גליק לא עיינה בתיקים? לא נחשפה לפרטים?? כולם טעו?? כבוד השופטת עליסה מילר טעתה כשאישרה את צו ההגנה במעמד שני הצדדים???
  14. בית המשפט נגוע במשוא פנים בהחלטת כבוד השופטת אופק, כי יש להטיל דופי בתסקיר העו"ס לסדרי דין הגברת גילעדי מנהלת תחנת לב תל אביב ובעלת תואר דוקטור בעבודה סוציאלית, בטענה כי תסקירה של העו"ס גילעדי אינו מתאר את העובדות והמצב לאשורן. תסקיר העו"ס מצ"ב כנספח 15'. העו"ס לסדרי דין, הגברת גילעדי מלווה את המשפחה באופן אינטנסיבי בעת ביקורי האב בישראל, משנת 2006, העו"ס מכירה את כל הנפשות והאירועים לפרטי פרטים. העו"ס קיבלה עדכון שוטף ממנהלת מרכז הקשר, מהקטינה, מהמשיב ועורך דינו, מהצוות החינוכי של בית הספר של הקטינה, וכל זאת אינו מספק את השופטת המטילה דופי בתסקיר.
  15. ראיה לעובדה כי כבוד בית המשפט נגוע במשוא פנים הינה העובדה כי במשך 10 שנים טיפלה כבוד השופטת עליסה מילר בתיק ולא הוגש ערעור אחד, החלטותיה של כבוד השופטת מילר היו מתונות לא היו נגועות במשוא פנים ואי לכך מעולם לא הוגשו עירעורים. מאידך עקב משוא הפנים מצד כבוד השופטת סיגלית אופק והחלטות המתעלמות מהחלטות גורמי רווחה תסקירים ןעדויות חלה התדרדרות קשה במצב הקטינים . אצל הקטינה פרצה מחלת האוסידי, כתוצאה מחשיפה לאירועי אלימות מצד האב שכן בית המשפט התעקש לקיים נסיעות לחול עם הקטינים שלא במרכז קשר כפי שהמליצו אנשי המקצוע.
  16. בית המשפט נגוע במשוא פנים כשבחר להתעלם מעדויות קשות של אלימות והשתוללות בנסיעה כפויה עם הקטינים לברלין בה רואים מפורשות כיצד המשיב תוקף את המערערת בן זוגה (מתן אגרוף) ואת הקטין. מצ"ב צילומים מאירוע התקיפה וההשתוללות של המשיב בברלין.
  17. אי לכך מתבקש כבוד בית המשפט לפסול את כבוד השופטת סיגלית אופק מלדון בתיקי המערערת. ובכדי למנוע סכנה לחיי המערערת וילדיה, כמפורט לעייל.

  ___________________
  עו"ד אריה סוכובולסקי
  בא כוח המערערת

  אהבתי

להשאיר תגובה

הזינו את פרטיכם בטופס, או לחצו על אחד מהאייקונים כדי להשתמש בחשבון קיים:

הלוגו של WordPress.com

אתה מגיב באמצעות חשבון WordPress.com שלך. לצאת מהמערכת / לשנות )

תמונת Twitter

אתה מגיב באמצעות חשבון Twitter שלך. לצאת מהמערכת / לשנות )

תמונת Facebook

אתה מגיב באמצעות חשבון Facebook שלך. לצאת מהמערכת / לשנות )

תמונת גוגל פלוס

אתה מגיב באמצעות חשבון Google+ שלך. לצאת מהמערכת / לשנות )

מתחבר ל-%s